KLINICKÉ VYŠETŘENÍ

Klinické vyšetření napomáhá odhalit i skrytá onemocnění. Jedná se o kompletní prakticky provedenou kontrolu zdravotního stavu zvířete. Nejprve změříme dechovou a srdeční frekvenci, poté tělesnou teplotu. Následuje komplexní vyšetření orgánových soustav pomocí poslechu, pohmatu a poklepu.

Důkladně prohlédneme

 • kůži a srst, všímáme si také přítomnosti kožních parazitů, boulí a bradavic
 • mízní uzliny, jejich velikost a symetrie
 • oči, barvu spojivek, výtok z očí, zákal…
 • uši, přítomnost většího množství mazu, zarudnutí, zápach…
 • tlamu, zde sledujeme barvu sliznic, stav chrupu, přítomnost zubního kamene…
 • srdce a plíce, sledujeme srdeční frekvenci a kvalitu srdečních ozev, výskyt šelestů, abnormální zvuky na plicích…
 • dutina břišní, pohmatem určujeme stav vnitřních orgánů…
 • pohlavní orgány, sledujeme případný výtok, asymetrii varlat…
 • nervový systém, pozorujeme reflexy a chování zvířete…
 • pohybový aparát, sledujeme projevy bolesti při pohybu…

Pokud zpozorujete některý z těchto příznaků, volejte veterinárního lékaře

 • změna hmotnosti – nadváha, obezita, hubnutí, nechutenství
  ztráta kondice
 • zvýšená spavost, únava nebo nervozita
 • kašel nebo dušnost
 • problémy s rovnováhou, ztížená chůze a pohyb
 • časté zvracení nebo průjmy
 • nadměrné pití a močení
 • zápach z dutiny ústní
 • změna kvality srsti
 • kožní výrůstky a boule
 • změny chování, apatie nebo agresivita
 • projevy bolesti
ODČERVENÍ

Pravidelné odčervování je jedním z nejdůležitějších preventivních zásahů ze strany chovatele. Odčervovadla (anthelmintika) je třeba podávat v účinné dávce a v optimálním intervalu. Je vhodné odčervovat i zvířata žijící pouze v bytě a nejlépe vždy všechna najednou. Lze doporučit koprologické vyšetření a až na základě výsledků poté zvolit vhodný přípravek dle účinné látky, zacílený pouze na vyskytující se parazity.

Psi a kočky

K odčervení psů a koček lze použít tablety, pastu, nebo spot-on na kůži mezi lopatky. Štěňata a koťata můžeme odčervovat již od 10. dne věku, nejpozději od stáří 14 dní a opakujeme obvykle každých 14-21 dní až do stáří 3 měsíců. Od tří měsíců do jednoho roku podáváme odčervovadla každé tři měsíce. Feny a kočky odčervujeme společně s mláďaty. Dospělé psy a kočky odčervujeme zpravidla 3x ročně. Doporučuje se používané preparáty obměňovat, abychom předešli vzniku odolnosti parazitů vůči podávaným látkám.

Hospodářská zvířata

Odčervení lze podat injekčně nebo do krmení. U koní se podává pasta aplikátorem přímo do tlamy. Odčervujeme především zvířata chovaná na pastvě, v intervalu min. 2x ročně (jaro, podzim).

OČKOVÁNÍ (VAKCINACE)

PSI

Doporučené vakcinační schéma

 • od 6. týdne : psinka, parvoviroza (1 vakcína)
 • za 3 týdny : psinka, parvoviroza, hepatitida, parainfluenza, leptospiroza (1 vakcína)
 • za 3 týdny : psinka, parvoviroza, hepatitida, parainfluenza, leptospiroza, vzteklina (1 vakcína, nebo vzteklina zvlášť)
 • v závislosti na použité vakcíně se poté buď očkuje 
 • a) každoročně: psinka, parvoviroza, hepatitida, parainfluenza, leptospiroza, vzteklina – 1 vakcína – např. Biocan DHPPi/LR
 • b) po třech letech : vzteklina – Nobivac Rabies, nebo psinka, parvoviroza, hepatitida, vzteklina – Biocan Novel DHPPi/L4R (plus roční přeočkování Biocan Novel Pi/L4)

Další možnosti vakcinace

 • Borelioza (přenáší klíště) – toto onemocnění většinou proběhne latentně, aniž bychom si všimli příznaků. Vakcinace štěňat se doporučuje v zimních měsících, kdy se ještě nemohla setkat s klíštětem. U starších zvířat je doporučeno udělat test na prokázání protilátek a následně naočkovat. Na začátek jsou dvě dávky v rozmezí 3 týdnů. Dále každoroční revakcinace.
 • Psincový kašel – doporučuje se zejména u psů navštěvujících výstavy. Intranazální aplikace, revakcinace za rok.
 • Tetanus – doporučuje se očkovat u loveckých či pracovních psů. Prvně vakcinace ve 3 měsících, revakcinace za 3 týdny a dále pak po 2 letech.

 

KOČKY

Doporučené vakcinační schéma

 •  od 8. týdne: panleukopenie, herpesvirus, calicivirus, revakcinace za 3 – 4 týdny (plus vzteklina), poté každoročně (Biofel PCH nebo Purevax RCP), nebo vzteklina po 3 letech (Nobivac Rabies)

Další možnosti vakcinace

 •  Chlamydioza – od stáří 8 týdnů s revakcinací po 14 dnech, poté každoročně.
 •  Virová leukemie koček – FeLV – vakcinovat se mohou pouze kočky, které neprodělaly nebo neprodělávají toto onemocnění, vakcinaci tedy vždy předchází krevní test. Vakcinovat lze od 9. týdne s revakcinací za 2-4 týdny, poté každoročně.
 • Infekční peritonitis – FIP – vakcinovat se mohou pouze kočky, které neprodělaly nebo neprodělávají toto onemocnění, vakcinaci tedy vždy předchází krevní test. Vhodné je očkovat malá koťata ve stáří 16 týdnů, s revakcinací za 3 – 4 týdny. Aplikace se provádí vkapáváním vakcíny do nosu.

KONĚ

 • Fluequin T: první vakcinace ve věku od 3 do 6 měsíců, druhá pak za 3 – 4 týdny. Revakcinace poté za 6 měsíců. Dále proti chřipce za 6 – 12 měsíců, proti tetanu za 12 měsíců.

KRÁLÍCI

 •  od 6. týdne: mor, myxomatoza, revakcinace za 4 týdny, poté mor 1x ročně, myxomatoza 2x ročně (Pestorin, Myxoren, Pestorin Mormyx)
 • od 6. týdne: mor, myxomatoza, revakcinace za rok (Nobivac Myxo-RDH)

MALÍ PŘEŽVÝKAVCI, SKOT

 • Miloxan: vakcinace skotu, ovcí, koz a prasat proti enterotoxemiím způsobeným clostridiemi jako jsou dyzenterie u ovcí, enterotoxemie ovcí, nekrotická enteritida, sněť šelestivá, plynová gangréna a tetanus
 • Heptavac-P Plus: ochrana proti sedmi typům clostridií plus proti pasteurelóze